Blijf in verbinding

In de beginfase van een innovatie is het belangrijk om je eco-systeem goed in kaart te brengen (Kimbell L.,2014). Dit geeft inzicht in wie er allemaal betrokken zijn bij de innovatie en in welke mate. De één zal wat meer op afstand betrokken zijn de ander directer....

transformatief leren als change agent

Als change agent kom je tijdens de innovatie ook in lastige situaties of periodes terecht. Dit kan te maken hebben met het proces dat moeizaam verloopt maar er zijn natuurlijk ook gebeurtenissen in je dagelijks leven die lastig of zwaar zijn. Dit zijn uitgelezen...

Innoveren in waarderend onderzoek

Als change agent ben je in co-reactie met de eindgebruiker oplossingen aan het bedenken voor een praktijkprobleem. Dit kan je doen middels waarderend onderzoek. Waarderend onderzoek start inductief, zonder conceptueel model. Er is wellicht een oriëntatie gedaan op het...