Coaching

Kent u dat? U loopt thuis of op het werk steeds tegen dezelfde zaken aan, dit kan van alles zijn, u voelt zich niet prettig in uw team, u heeft moeite in uw functie als leidinggevende of u ervaart stress thuis of op het werk. Wanneer deze zaken (te) veel energie gaan kosten en ten koste gaan van uw arbeid- en levensvreugde dan is coaching een uitstekend middel om te leren deze zaken weer onder controle te krijgen en het plezier en de energie weer terug te krijgen.


(Team-) Coaching

(Team-) coaching is een leer/verbetertraject op, in eerste instantie, het interpersoonlijke vlak. Dit houdt in dat de verbetering plaatsvindt door en voor u. Ik werkt tijdens deze verbetertrajecten met verschillende theorieën en methodieken, zoals de RET, Kernkwadranten, communicatiestijlen, conflicthantering etc. Dit is afhankelijke van uw  behoefte. Tijdens coachtrajecten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ervaringsgericht leren. Dit vindt plaatst door tijdens, maar vooral ook tussen de sessies in, veranderingen te ervaren met behulp van oefeningen en huiswerkopdrachten.

Ik zal als onderdeel van het coachtraject  een grondige analyse uitvoeren van wat er speelt. Wanneer deze analyse is besproken met u en u herkent zichzelf daarin zal ik een voorstel doen voor de verder te volgen koers.

Download de folder