Mindfulness en compassie

Vaak zijn we in ons hoofd druk met dat wat er is geweest of dat wat nog komen gaat. We piekeren en malen wat af. Op die momenten gaat het huidige moment aan ons voorbij, het kost heel veel energie en het levert uiteindelijk niet veel meer op dan vermoeidheid en somberheid waar vaak nog een negatief zelfbeeld boven op komt.

Door meer bewust te zijn wat er in het huidige moment gebeurt ben je ook in staat om effectiever te reageren in de situatie, omdat je simpelweg meer opmerkt.

Tijdens de mindfulnesstraining leer je om met aandacht in het hier-en-nu aanwezig te zijn en te herwaarderen wat er is, zonder daarover te oordelen of het te willen veranderen.

Door meer bewust te zijn wat er in het huidige moment gebeurt ben je ook in staat om effectiever te reageren in de situatie, omdat je simpelweg meer opmerkt.

Tijdens de compassietraining worden verschillende thema’s behandeld,
zoals het emotieregulatiesysteem, bestaande uit het jaag-, gevaar- en
zorgsysteem. Alle drie zijn belangrijk om te kunnen overleven, maar ze worden
vaak niet op de juiste momenten ingezet waardoor je je uitgeput, somber etc.
kan gaan voelen. Vooral het zorgsysteem is vaak onderontwikkeld. Het
zorgsysteem zorgt voor rust en herstel. het zorgsysteem zorgt voor zorg en
mildheid naar de ander maar ook naar jezelf. Dit laatste is vaak lastig door de
innerlijke pestkop die de mildheid naar onszelf ondermijnd door bijvoorbeeld
gevoelens van schuld en schaamte te voeden.

Beide trainingen zijn tevens als individueel coachtraject te volgen.