Als change agent ben je in co-reactie met de eindgebruiker oplossingen aan het bedenken voor een praktijkprobleem. Dit kan je doen middels waarderend onderzoek. Waarderend onderzoek start inductief, zonder conceptueel model. Er is wellicht een oriëntatie gedaan op het thema dat onderzocht wordt. Er is echter niet voorafgaand uitgebreid literatuur onderzoek gedaan waaruit een conceptueel model naar voren is gekomen dat als vertrekpunt van het onderzoek dient (deductief). Evengoed is er in waarderend onderzoek een fase waarbij methoden en technieken van deductief onderzoek plaatsvinden. Dit is echter pas later, nadat er is geëxperimenteerd met prototypes. De uitkomsten daarvan kunnen getoetst worden aan de literatuur. Deze inzichten heb ik gedaant op het moment dat ik mijn onderzoeksvoorstel moest schrijven. De les die ik hieruit heb geleerd is dat je je niet moet laten weerhouden om een bepaalde methode te gebruiken omdat het niet zou passen in een structuur, zoals dat van een onderzoeksvoorstel. Teken jouw onderzoeksmethode uit in verschillende fasen. Kijk vervolgens hoe die structuur, waar je je ook toe te verhouden hebt. daarin passend gemaakt kan worden.