In de beginfase van een innovatie is het belangrijk om je eco-systeem goed in kaart te brengen (Kimbell L.,2014). Dit geeft inzicht in wie er allemaal betrokken zijn bij de innovatie en in welke mate. De één zal wat meer op afstand betrokken zijn de ander directer. Soms kan het gebeuren dat mensen vertrekken uit het ecosysteem. Dat is ook gebeurd tijdens de innovatie bij Vegro. Bij de impact hiervan had ik meer stil moeten staan. Het waren voor de innovatie belangrijke ambassadeurs op strategische posities in de organisatie. Hoewel tijdens de innovatie op afstand, werden ze heel erg gemist op het moment dat de innovatie het punt had bereikt dat er kon worden opgeschaald. Er moesten toen andere leidinggevenden in positie worden gebracht en deze waren gedurende het innovatieproces onvoldoende door mij betrokken. Het heeft daardoor de nodige inspanning gekost om weer bij elkaar te komen om toch een volgende stap te kunnen zetten. Het is daarom belangrijk om regelmatig stil te staan bij hoe jou eco-systeem er op dat moment uitziet. Je kunt je afvragen of je nog met iedereen in verbinding staat en wanneer er een belangrijke spil in het web is vertrokken dat je zorgt voor een nieuwe verbinding. Soms moet je daarvoor even terug, opnieuw aansluiten bij daar waar de ander was gebleven om samen weer verder te kunnen.