Compassietraining (8 weken)

Korte omschrijving van de totale training

Tijdens de compassietraining worden verschillende thema’s behandeld, zoals het emotieregulatiesysteem, bestaande uit het jaag-, gevaar- en zorgsysteem. Alle drie zijn belangrijk om te kunnen overleven, maar ze worden vaak niet op de juiste momenten ingezet waardoor je je uitgeput, somber etc. kan gaan voelen. Vooral het zorgsysteem is vaak onderontwikkeld. Het zorgsysteem zorgt voor rust en herstel. het zorgsysteem zorgt voor zorg en mildheid naar de ander maar ook naar jezelf. Dit laatste is vaak lastig door de innerlijke pestkop die de mildheid naar onszelf ondermijnd door bijvoorbeeld gevoelens van schuld en schaamte te voeden. Tijdens de compassietraining wordt hier aandacht aan besteed. Hierbij speelt vooral bewustwording, van innerlijke patronen, een belangrijke rol in het milder worden naar jezelf en de ander. In de compassietraining speelt mentale voorstellingen een belangrijke rol in het weer in evenwicht brengen van de emotieregulatiesystemen, dit beoefenen we door visualisaties.

De visualisaties en compassiemeditaties vormen een belangrijk deel van de bijeenkomsten en de thuisbeoefening, daarnaast vindt er veel reflectie en bewustwording plaats om tot daadwerkelijk milder en compassioneler gedrag te komen.

Thema’s die in de training aan bod komen:

Drie emotieregulatiesystemen, Stressreactie en zelfcompassie, Innerlijke patronen, De compassie-modus, Zelf en anderen, Het liefst allemaal gelukkig, Bewogen door mededogen, Meer vermogen met mededogen.

Leerdoel / Leerresultaat

  • Meer balans in de energiehuishouding;
  • Naast het weten ook voelen en ervaren dat het omgaan met lastige situaties anders/effectiever kan;
  • Betere zelfzorg;
  • Meer ervaring van mildheid naar jezelf en de ander.

Doelgroep (eventueel noodzakelijke opleidingsniveau)

  • Voor mensen die een milde en vriendelijke houding willen ontwikkelen;
  • Voor mensen met een negatief zelfbeeld;
  • Voor mensen die gebukt gaan onder schuld- en schaamtegevoelens;
  • Voor mensen die moeite hebben met het ervaren van warme gevoelens voor anderen en/of zichzelf.

Max. aantal deelnemers
Minimaal 6 maximaal 12

Aantal dagdelen (contacturen)
8 keer 2.5 uur

Studiebelasting (aantal uren)
1 uur thuis beoefening per dag