Persoonlijke effectiviteit

Korte omschrijving van de totale training
De training richt zich op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de deelnemers in zowel de werkomgeving als daarbuiten. Aan de hand van oefeningen worden eigen patronen inzichtelijk gemaakt en kan er geëxperimenteerd worden met effectief gedrag.
De training is praktijkgericht, er wordt gewerkt met materiaal dat de cursisten zelf inbrengen. Daarnaast zal er een theoretische basis met een aantal aan de praktijk gerelateerde oefeningen worden aangeboden.
Enkele thema’s die tijdens de training aan de orde komen zijn: Conflicthantering, feedback, Ieders kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën, Irrationele en rationele gedachten, Rollen die we aannemen in relatie met anderen.
De groepsbijeenkomsten hebben een vertrouwelijk karakter.

Leerdoel / Leerresultaat
– Je wordt je bewust van je eigen (gedrags-) patronen in lastige situaties;
– Op een praktische manier ga je ervaren hoe je effectiever kan reageren;
– Je ervaart meer (zelf-) vertrouwen;
– Je ervaart meer energie.

Doelgroep
De training is geschikt voor iedereen die op een praktische manier wil leren zichzelf te handhaven in moeilijke situaties.

Min. / Max. aantal deelnemers
Minimaal 6 maximaal 12.

Aantal dagdelen (contacturen)
10 keer 2,5 uur.

Studiebelasting (aantal uren)
Tussen de bijeenkomsten zijn er praktische huiswerkopdrachten en is er ondersteunende literatuur om door te nemen.